Bokchito Town, Oklahoma Real Estate Statistics

Home and Real Estate Statistics for Bokchito Town, Oklahoma

Housing Units By Status

Total Housing Units

We have no data for Bokchito Town total housing units. Bokchito Town saw a decrease of -2 units between 1990 and 2000.

Total Occupied Housing Units

We have no data for Bokchito Town occupied housing units. Bokchito Town saw a decrease of 0 units between 1990 and 2000.

Renter Occupied Housing Units

We have no data for Bokchito Town renter occupied housing units. Bokchito Town saw an increase of 8 units between 1990 and 2000.

Units Occupied with a Loan or Mortgage

We have no data for Bokchito Town occupied with a loan or mortgage housing units.

Units Occupied Clear of Any Loan or Mortgage

We have no data for Bokchito Town occupied clear of any loan or mortgage housing units.

Total Vacant Housing Units

We have no data for Bokchito Town vacant housing units. Bokchito Town saw a decrease of -2 units between 1990 and 2000.

Vacant Units Listed For Rent

We have no data for Bokchito Town for rent housing units. Bokchito Town saw a decrease of -7 units between 1990 and 2000.

Rented, but Not Occupied Vacant Units

We have no data for Bokchito Town rented - but not occupied housing units.

Vacant Units Listed For Sale

We have no data for Bokchito Town for sale housing units. Bokchito Town saw an increase of 3 units between 1990 and 2000.

Sold, but Not Occupied Vacant Units

We have no data for Bokchito Town sold - but not occupied housing units.

Vacant Units For Seasonal, Recreational, or Occasional Use

We have no data for Bokchito Town for seasonal, recreational, or occasional use housing units. Bokchito Town saw a decrease of -3 units between 1990 and 2000.

Vacant Units for Migrant Workers

We have no data for Bokchito Town for migrant workers housing units. Bokchito Town saw a decrease of 0 units between 1990 and 2000.

Vacant Units Listed as an Other Status

We have no data for Bokchito Town listed as vacant other housing units. Bokchito Town saw an increase of 2 units between 1990 and 2000.