Boynton Town, Oklahoma Real Estate Statistics

Home and Real Estate Statistics for Boynton Town, Oklahoma

Housing Units By Status

Total Housing Units

We have no data for Boynton Town total housing units. Boynton Town saw a decrease of -29 units between 1990 and 2000.

Total Occupied Housing Units

We have no data for Boynton Town occupied housing units. There was a decrease of -34 units between 1990 and 2000.

Renter Occupied Housing Units

We have no data for Boynton Town renter occupied housing units. Boynton Town saw a decrease of -16 units between 1990 and 2000.

Units Occupied with a Loan or Mortgage

We have no data for Boynton Town occupied with a loan or mortgage housing units.

Units Occupied Clear of Any Loan or Mortgage

We have no data for Boynton Town occupied clear of any loan or mortgage housing units.

Total Vacant Housing Units

We have no data for Boynton Town vacant housing units. There was an increase of 5 units between 1990 and 2000.

Vacant Units Listed For Rent

We have no data for Boynton Town for rent housing units. There was a decrease of -5 units between 1990 and 2000.

Rented, but Not Occupied Vacant Units

We have no data for Boynton Town rented - but not occupied housing units.

Vacant Units Listed For Sale

We have no data for Boynton Town for sale housing units. Boynton Town saw an increase of 7 units between 1990 and 2000.

Sold, but Not Occupied Vacant Units

We have no data for Boynton Town sold - but not occupied housing units.

Vacant Units For Seasonal, Recreational, or Occasional Use

We have no data for Boynton Town for seasonal, recreational, or occasional use housing units. Boynton Town saw an increase of 3 units between 1990 and 2000.

Vacant Units for Migrant Workers

We have no data for Boynton Town for migrant workers housing units. Boynton Town saw a decrease of 0 units between 1990 and 2000.

Vacant Units Listed as an Other Status

We have no data for Boynton Town listed as vacant other housing units. Boynton Town saw an increase of 5 units between 1990 and 2000.